ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo .....

Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę,
abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim
Wcielenie Chrystusa, Syna Twego,
przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania.
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.


© Wirtualny Katecheta 2006