CNOTY GŁÓWNE (KARDYNALNE)


Cnoty główne, czyli kardynalne, dokonalą nasze życie osobiste i społeczne.


1. Roztropność jest sprawnością rozumu, który w świetle wiary ocenia życie i ludzi, rzeczy i sprawy.


2. Sprawiedliwość - pomaga oddawać Bogu co Boże, a ludziom to, co im się należy.


3. Wstrzęmięźliwość - umiarkowanie uzdalnia do opanowania siebie i ponoszenia ofiar dla zdobycia wartości wyższych.


4. Męstwo - dodaje sił, aby przezwyciężyć trudności na drodze doskonałości i do zbawienia.


Zarówno cnoty Boskie jak i kardynalne wymagają od człowieka współpracy nad ich ugruntowaniem i rozwojem.© Wirtualny Katecheta 2006