GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA


1. umyślne zabójstwo


2. grzechy nieczyste przeciw naturze


3. krzywdzenie ubogich, wdów i sierot


4. zatrzymywanie zapłaty za wykonywaną pracę© Wirtualny Katecheta 2006