GRZECHY CUDZE


Przyczyniając się w jakikolwiek sposób do grzechów innych ludzi,
stajemy się w jakiejś mierze winni tego zła i popełniamy tzn. grzechy cudze.
Popełnia je ten, kto:

1. grzech doradza


2. grzech nakazuje


3. na grzech zezwala


4. do grzechu pobudza


5. grzech pochwala


6. wobec grzechu zachowuje obojętność


7. grzechu nie zwalcza


8. do grzechu pomaga


9. grzech uniewinnia© Wirtualny Katecheta 2006