GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU


Stały opór stawiany łasce Bożej i częste popełnianie grzechów ciężkich może spowodować zupełną niewrażliwość sumienia oraz zanik poczucia moralnego. Są to tzw. grzechy przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12,31):

1. grzeszyć, licząc zupełnie na miłosierdzie Boże;


2. rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże;


3. sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej;


4. bliźniemu zazdroscić łaski Bożej;


5. lekceważyć rozmyślnie sprawę swego zbawienia.© Wirtualny Katecheta 2006