PRZYKAZANIA KOŚCIELNE


I. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne
wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymywać się od prac służebnych.


II. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku
spowiadać się ze swych grzechów.


III. Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku
na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą.


IV. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół
wierni są zobowiązani powstrzymywać się
od spożywania mięsa i zachować post.


V. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.© Wirtualny Katecheta 2006