GŁÓWNE PRAWDY WIARY


1. Jest jeden Bóg.


2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze.


3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.


4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.


5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.


6. Łaska Boga jest do zbawienia koniecznie potrzebna.© Wirtualny Katecheta 2006