UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA


1. Łaknących nakarmić.


2. Pragnących napoić.


3. Nagich przyodziać.


4. Podróżnych w dom przyjąć.


5. Więźniów pocieszać.


6. Chorych nawiedzać.


7. Umarłych pogrzebać.© Wirtualny Katecheta 2006