CHRZEST - WSKAZANIA PRAKTYCZNE

1. Rodzice dziecka zgłaszają w kancelarii parafii chrzest dziecka, przedkładają dokument urodzenia dziecka i metrykę swojego ślubu.


2. W obrzędach chrztu św. powinni wziąć udział rodzice dziecka, chrzestni - i jeśl możliwe - dalsza rodzina.


3. Niech rodzice i chrzestni zapoznają się z obrzędami chrztu św.


4. Chrzest powinien odbywać się wobec zgromadzonych w kościele wiernych i zwykle w niedzielę, bo w niedzielę Kościół przeżywa na nowo tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego.


5. Chrztu nie należy odwlekać. Powinien się on odbyć, gdy tylko matka dziecka na tyle powróci do sił, że będzie mogła wziąć w nim udział.


6. Imię dziecka niech będzie imieniem świętego lub świętej, by dziecko miało orędownika u Boga i wzór w życiu.


7. Rodzice chrzestni winni być katolikami, którzy żyją w wierze. Przez godność ojca czy matki chrzestnej biorą na siebie obowiązek pomagania dziecku, zwłaszcza w chrześcijańskim postępowaniu i wyznawaniu wiary.© Wirtualny Katecheta 2006