SAKRAMENT POKUTY - W SKRÓCIE

Wszyscy ludzie, a wśród nich chrześcijanie popełniają grzechy i przeżywają poczucie winy, gdyż trudno człowiekowi nawet po chrzcie świętym ustrzec się zła moralnego. "Jeżeli powiemy, że grzechy nie mamy, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy" (1 J 1,8)

Grzech - to nie tylko świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelneg; to nie tylko kolizja z sumienie. Grzech to odwrócenie się od Boga,


© Wirtualny Katecheta 2006